Những phương pháp học tập hiệu quả (và không hiệu quả)

Có hàng trăm phương pháp học giúp chúng ta học một cách hiệu quả. Từ ôn tập gấp cho một bài kiểm tra sắp tới hoặc đơn giản là để khám phá thêm về điều gì đó mà chúng ta quan tâm, chúng ta đều hy vọng tìm ra một cách hiệu quả để tiếp thu thông tin càng nhanh càng tốt và ghi nhớ chúng trong một thời gian dài. Trong bài đăng này, chúng mình sẽ cung cấp cho bạn 4 phương pháp học tốt nhất đã được khoa học chứng minh và 1 phương pháp học phổ biến nhưng lại rất kém hiệu quả.


1. Phương pháp Feynman

2. Phương pháp Leitner

3. Spaced Repetition

4. Mind Map


Taking notes
Bài viết do Phúc Nguyễn viết. Infographic của Phuc Nguyen và title page visual của Vi Le từ Mangtre Team